سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم السادات طباطبائیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
نفیسه سیفی – کارشناس حسابداری

چکیده:

منظور از پاسخگویی، مسئولیت پذیری و گزارش دهی دستگاه ها پیرامون عملکرد خود و وظایفی که مورد غفلت واقع گردیده می باشد. دولت می بایست به مردم جامعه پاسخگو باشد که چگونه از منابع فراهم شده از طرف آنان استفاده نموده و عملکردها و نتایج حاصل از آن را برای آنان آشکار کند. دولتها به منظور استفاده بهینه از منابع در جهت بهتر ایفا نمودن این مسئولیت ناچارند از مفاهیم مدیریت استراتژیک استفاده نمایند. سازمانهای بازرگانی ۱ با هدف کسب سود ایجاد شده و اعمال مفاهیم مدیریت استراتژیک در این قبیل سازمانها موجب افزایش سود خالص و ارزش کالا و خدمات می گردد. سازمانهای غیرانتفاعی ۲ نیز که با رسالتهای اجتماعی تاسیس می شوند، نمی توانند مفاهیم مدیریت استراتژیک را تماماً اعمال نمایند. در این مقاله پنج مفهوم مدیریت استراتژیک مطرح می گردد و پس از تعریف هر کدام، امکان استفاده از آن در سازمانهای غیر انتفاعی تحلیل می گردد و مشخص می شود که تنها مفهوم سرمایه فکری برای پیشبرد اهداف اجتماعی سازمانهای غیرانتفاعی مفید است