سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد متانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائمشه
علی فلاح – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه مدیریت، نور، ایران

چکیده:

امروزه سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کنند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه های اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. مطبوعات و سایر رسانه ها نقش عمومی و مهمی در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به افراد را بر عهده دارند، رسانه ها اگر بتوانند به میزان بیشتر و دقیق تری اطلاعات و مسائل جاری روز را در زمانی کمتر و به طور مناسب در اختیار شهروندان قرار دهند به اعتماد سازی در سطح جامعه اقدام کرده اند و بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده اند، در این مقاله ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره و سپس به بررسی جایگاه و تاثیر رسانه ها را بر وضعیت سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان به نقش عوامل عملکرد سازمان های دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته می شود.