مقاله سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه های آسیب شناختی روابط اجتماعی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه های آسیب شناختی روابط اجتماعی در ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله آسیب اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله روابط اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری زنوز بهارک
جناب آقای / سرکار خانم: علمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم سرمایه اجتماعی (social capital) شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها، روابط و هنجارهایی است که کنش متقابل اجتماعی جامعه را به لحاظ کمی و کیفی شکل می دهند. این مفهوم به دلیل ماهیت و محتوای خود می تواند در تحلیل های نظری در حوزه های مختلف به کار گرفته شود که یکی از آن ها، حوزه، آسیب های اجتماعی است به لحاظ ماهیت پیچیده آسیب های اجتماعی، سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارآیی بالایی در تعیین و تشریح مسائل اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی دارد. با توجه به تاثیرات متقابل سرمایه اجتماعی با مسائل گوناگون جامعه و به ویژه آسیب های اجتماعی و نحوه حضور آن ها در زندگی کنشگران اجتماعی، در این مطالعه ابتدا تعریفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده است، سپس رابطه آسیب های اجتماعی با سرمایه اجتماعی با استناد به نتایج تحقیقات انجام گرفته مورد بحث قرار گرفته است.