سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا نصیری هندخاله – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سید علی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

بادام از محصولات عمده کشاورزی که حجم زیادی از تولید آن در نتیجه سرمازدگی از بین می رود . بیشتر آسیب سرما سرماهایی است که متأثر از دمای زمستان است و از نیمه اسفند ماه تا اوائل خرداد ماه باوابستگی مستقیم از میانگین دمای روزانه تکرار می گردد. به منظور بررسی سرماهای تاثیرگذار بر تولید بادام ابتداء آمار دمای حداقل وحداکثر روزانه از سال ۱۹۸۰ لغایت ۲۰۰۱ تهیه گردید. نتایج نشان داد بادام ها در مرحله خواب زمستانی باید دمای ۲۴ – درجه سانتی گراد را تحمل کنند و ۴- درجه سانتی گراد که گاهی در کمتر از ۳۰ دقیقه واقع می شود زنده / با بازشدن شکو فه ها قادر باشند درمعرض ۵ بمانند.حساسترین مرحله زمان تلقیح گلها و ایجاد میوه می باشد که آستانه تحمل در این زمان تنها تا ۲ -درجه سانتی گراد می باشد . با توجه به اینکه بادام زمانی که میا نگین دمای روزانه به بالای ۵ درجه سانتی گراد برسد فعالیت خود را شروع میکند و ۱۰۰ درجه ، روز نیاز دارد. بطور طبیعی باز شدن شکوفه در اوائل فروردین ماه باید – برای باز شدن شکوفه بسته به رقم بین ۱۴۰ صورت پذیرد که این امر موجب می شود که محصول از سرماهای اوائل فروردین در امان بماند اما اگر در طول زمستان دما گرم باشد موجب باز شدن زودتر از موعد شکوفه های بادام میگردد. بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از بخاری، غرقاب کردن و به کارگیری پوشش راهکارهای مقابله با سرمازدگی پیشنهاد شد.