سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک پور قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، گروه حقوق ، مراغه -ایر

چکیده:

یکی از جرایمرایانه ای ناشناخته وپر خطر امروزی سرقت هویت ویا جعل هویت می باشد . جرم مذ کور به عنوان یکی از اعمال مقدم ومنشا و بهعبارتی یکی از جرایم ما نع به شمار می آید . حال اینکه معنا و مفهوم جرممذکور چیست ؟ و چه اقدامات ملی وبین المللی در مورد این جرم صورت گرفته است ؟ واینکهآیامیتوان مقررات سنتی را در فضای مجازی نیز قابل اعمال دانست یا خیر؟ مقاله حاضر به برسی آن می پردازد.