مقاله سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از کلرید کلسیم در خاک ها و اجزای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از کلرید کلسیم در خاک ها و اجزای آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزای خاک
مقاله رهاسازی پتاسیم
مقاله سینتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادی راد اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: دردی پور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات سینتیک رهاسازی پتاسیم می تواند در درک بهتر وضعیت پتاسیم قابل استفاده گیاه به ویژه در خاک های شامل کانی های پتاسیم مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک، بخش رس و سیلت ۴ نمونه از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان با استفاده از کلرید کلسیم ۰٫۰۱ مولار در مدت ۱۸۰۰ ساعت و مطالعه ارتباط آن با نوع کانی های موجود در خاک است. سرعت آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از معادله های سینتیکی ارزیابی شد. رهاسازی پتاسیم در تمام خاک ها در مراحل اولیه سریع بود و در مراحل بعدی با سرعت کمتری تا پایان آزمایش ادامه یافت. بر اساس ضرایب تشخیص و خطای استاندارد برآورد، سرعت آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی به وسیله معادله های الوویچ و تابع توانی و پخشیدگی توصیف شد. کانی های موجود در بخش رس خاک ها شامل ایلیت، اسمکتیت، کلریت، کائولینیت، ورمی کولیت و کانی های مختلط و کانی های موجود در بخش سیلت خاک ها شامل کوارتز، فلدسپار، ایلیت و کلریت بود. در بین اندازه های مختلف ذرات خاک، بخش رس بیش ترین مقدار و سرعت آزادسازی پتاسیم را نشان داد و خاک سری قره سو با کانی غالب اسمکتیت بالاترین آزادسازی پتاسیم را نشان داد.