سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران. دانشجوی کا
امیر حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد، ایران. دانشجوی کا
دانیال مقدس انگیزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه برق، بجنورد،ایران. دانشجوی کا

چکیده:

از زمان مطرح شدن مسئله UC. بالغ بر دو دهه سپری شده است و تاب ه حال آزمایشات بسیاری توسط متخصصین و متفکرین این عرصه، در خصوص حل این مسئله صورت پذیرفته است. نتایج این آزمایش ها در اغلب موارد بسیار کارساز و هزینه ی قابل به عرضی را تقلیل داده است. با توجه به اینکه هر روش دارای خصوصیات خاص مربوط به خود می باشد، در بهینه سازی شبکه، مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این مقاله بر اساس الگوریتم محاسباتی مطرح شده، با کمک دو روش موسوم DP و LR حل بهینه ای برای مسئله UC معرفی شده اند. نتیجه ی حل این مسئله با نتایج حاصل از دو روش LR و DP مقایسه شده است. الگوریتم محاسباتی جدید، دارای قدرت بالاتری از لحاظ یافتن اقتصادی ترین حالت ترتیب بندی نیروگاه و سرعت رسیدن به پاسخ را نسبت به دو روش مرسوم دارا می باشد.