سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شاداب لشکری – پزوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیم
تورج عبادزاده – دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

سرامیهای Al1.8Mg0.1Ti1.1O5 -Mullite با درصدهای مختلف مولایت تا ۳۰%Wt با زینترینگ واکنشی مخلوط مواد اولیه و با استفاده از زینترینگ مایکروویو درمحدوده دمایی ۱۴۰۰-۱۲۵۰ درجه سانتیگراد تهیه شد آنالیزهای فازی SEM (XRD روی سرامیک ها انجام شد و دانسیته تخلخل واستحکام خمشی سه نقطه ای براورد شد اثر افزودنی مولایت مورد بررسی قرارگرفت یک ریزساختار ریزدانه شامل دانه های تیالیت در زمینه ودانه های مولایت در مرزهای دانه و نقاط سه گانه دراین سرامیک ها مشاهده می شود بطوریکه با افزای ش درصد مولایت اندازه دانه کاهش یافته و استحکام افزایش یافته است سرامیکهای بهدست آمده متخلخل و دارای دانسیته نسبی بالایی ≥%۹۰ هستند.