سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز پولادی – کارشناس ارشد عرفان اسلامی

چکیده:

نماز مانند سایرعبادات دارای یک شکل ظاهر و اصول عملی است و جنبهدیگر باطن و حکمت آن است جنبه عملی نماز دردوران زندگی مادی و تا هنگام مرگ با انسان است اما جنبه باطنی که حاصل آن مشهود است هموارهروح انسان را همراهی می کند هردو جنبه ظاهر وباطن ازدیدگاه بزرگان دین دارای اهمیت و مکمل یکدیگرند سر نماز شهود خداوند و وصول به اوست و سرسجده ابراز خاکساری و فنای بنده درمعبود خدا این مقاله که به روش اسنادی تهیه شده است به بررسی و تبیین اثار برخی بزرگان دین و عرفان درزمینه ی اسرار نماز و بالاخص اسرارسجده پرداخته است.