سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حامد زینال زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

بدلیل نیاز روز افزون به آب وعدم دسترسی به منابع تامین کننده آن ,حفظ و استفاده از منابع زیرزمینی ضروری به نظرمیرسد, که درمناطقی که دارای آبزیر زمینی و بستر مناسب هستند ,احداث سد های زیر زمینی میتواند یکی ازگزینه های مطلوب باشد. به عنوان تعریف می توان گفت با استفاده سد های زیر زمینی را در زیر زمین آب ( جهت مصرف آشامیدنی ) یا فاضلاب (مصرف غیر آشامیدنی )جایی که نیاز به آن وجود دارد متوقف کرد. و به جایی که در آن نیاز وجود ندارد از ورود آن جلوگیری کرد (جلوگیری از آلودگی آب نمک و جلو گیری از هرز روی در بحث بیابان زایی.) تاریخچه استفاده از سد های زیر زمینی در ایران و جهان به تمدن های قدیمی برمی گردد به عنوان مثال سدهای زیر زمینی در جزیره ساردینا در زمان رومیان ساخته شده است و در عصر صفویه در ایران برای افزایش آب مادرچاه قنوات وزوران در میمه اصفهان آب دیگر قنات ها را به آن منحرف می کردند . ولی هم اکنون سدهای زیر زمینی با توجه به مزایایی که نسبت به سدهای سطحی دارد تقریبا در اکثر مناطق دنیا به کار برده می شوند.