سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین پورقیومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
انیس اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در اغلب نقاط ایران کهدارای اقلیم خشک و نیمه خشک می باشد و بارندگی کم یا نامنظم بوده یا در فصولی که به آن احتیاجی نیست می بارد منابع آب زیرزمینی و مدیریت آن از اولویت خاصی برخوردار است احداث سدهای زیرزمینی در منطقه خشکه رودها می تواند یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای جبران کم آبی در ماههای خشک سال باشد. دراین مطالعه احداث سدهای زیرزمینی به منظور جمع اوری و ذخیره نمودن جریانات زیرسطحی مورد بررسی قرار می گیرد که یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای جبران کم آبی در شرایط خشک کشور ایران می باشد تامینآب مصرفی مدیریت منابع آب، هزینه کم و ساخت آسان و … از مزایای سدهای زیرزمینی می باشد با وجود صرف هزینه های زیاد در بخش سدسازی در کشور ساخت این گونه سدها بایددر اولویت قرار گیرد تا صرف هزینه و هدررفت کمتری نسبت سدهای سطحی و مخزنی داشته باشیم چرا که کشور ما برروی کمربند خشک جهانیواقع شده و هدررفت آب تبخیر از مخزن سدها سالانه به ۵ متر هم می رسد که به دنبال آن اب این مخازن به علت افزایش املاح شورتر شده و قابل استفاده نمی باشد.