سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیاردانشگاه گلستان

چکیده:

محدود بودن آب دردسترس ازیک سو و افزایش جمعیت و توسعه مصارف صنعتی و کشاورزی ازسوی دیگر موجب شده است که آب زیرزمینی به عنوان یک منبع ارزشمند تامین اب روزبروز بیشتر مورد توجه واقع گردد این مساله باعث شده است که درسالهای اخیر دربسیار ازنقاط جهان ازجمله ایران به دلیل استفاده بی رویه ازاین منبع مهم آب و نیز کمبود بارش دراین مناطق به همراه وضعیت زمین شناسی سفره های زیرزمینی سطح اب زیرزمینی روزبروز پایین تر رفته و کشاورزی و سایربخشهای مصرف کننده اب دراین مناطق را با چالش اساسی روبرو کند سدهای زیرزمینی بصورت موانعی احداثی درزیرزمین میتوانند با مهارآب های زیرسطحی ذخیره آب زیرزمینی را افزایش داده و ازچالش موجود دراین زمینه بکاهند همچنین میتوان از این سدها جهت جلوگیری ازنفوذ اب شور به اراضی کشاورزی و سفره های اب شیرین زیرزمینی بهره جست