سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هدی گل افشانی جویباری –

چکیده:

یک مجموعه متناهی S با Rm و یک متغیر k≥۱ که میخواهیم k نقطه مرکز را بیابیم که مجموع مربع فاصله اقلیدسی هرنقطه درs ازنزدیکترین مرکز به حداقل برسد نشان میدهیم که این مساله معروف حتی برا ینمونه هایی روی صفحه هم NP سخت است که به سوال مطرح شده توسط Dasyupta پاسخ میدهد.