سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن علوی لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
علی اولیائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانیال هادی زاده بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
مهدی بهرامی – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تاکنون بررسی های زیادی بر روی ستون ها چه به صورت آزمایشگاهی و چه با نرم افزارهای متفاوت اجزا محدود صورت پذیرفته است و این امر نشان از اهمیت زیاد ستون ها می باشد، زیرا ستون ها یکی از اساسی ترین قسمت های سازه بوده که نقش بسزایی را در پایداری آن ایفا می کند. یکی از مباحث و تحلیل های مرتبط باستون ها، که بسیار حائز اهمیت می باشد مطالعه و بررسی بار بحرانی می باشد. بار بحرانی Pcr) حداقل باری است که ستون با افزایش کوچکی در بار دچار کمانش زیادی می شود. آنالیزخطی همان آنالیز کمانش اولر بوده که رفتار ستون را فقط در ناحیه خطی بررسی می کند؛ درحالی که آنالیز غیر خطی، رفتار واقعی ستون تحتبارگذاری های مختلف را نشان داده می دهد. معمولا ستون ها اعضایى هستند که تحت اثر نیروى محورى فشارى قرار دارند.یکى از عمده ترین مشکلات این اعضا، مسئله کمانش و ناپایدارى مربوط به آنها مى باشد. در ستون ها هرچه طول ستون بیشتر باشد مقدار نیروى فشارى کمترى را مى تواند تحمل کند. نظریه و بحث کمانش ارتجاعى ستون ها نخستین بار در توسط اولر مطرح شد. اولر با در نظر گرفتن یک عضو مستقیم که تحت فشار محورى قرار داشت، توانست مقدار بار بحرانى را محاسبه کند. در این مقاله پس از بیان و بررسی بار بحرانی در ستون ها به محاسبه بار بحرانی (بار کمان) ستون فلزی با طول (ارتفاع) معمولی به دو روش آنالیز کمانش خطی و غیر خطی در نرم افزارAnsys می پردازیم.