سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اورکی کوه شوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

کارآفرینی طی سه دهه اخیر به یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده، بطوری که هدف بسیاری ازکشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن بعنوان یک تغییر اجتماعی است. کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعه کالا و خدمات جدید هستند، همینطور بدنبال روشهایی برای تولید موثر این کالاها و خدمات. علاوه بر کارآفرینی، ارتباطات و نقش آن هم امری بدیهی است. تحقیقات اخیر بیانگر نقش کلیدی ارتباطات سازمانی در اثر بخشی سازمانها و دستیابی به اهداف آنها می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی سبکهای مختلف ارتباطی )کنترلی، تفویضی، برابری، ساختاری، پویا و اجتنابی( و انتخاب موثرترین آنها از نظر کارآفرینان بوده. تحقیقات نشان داده که کارآفرینان صرفاً خود را محدود به یکی از سبکهای ذکر شده نمیدانند بلکه با توجه به موقعیت، زمان و افرادی که با آنها مواجه میشوند سبک خاصی را برمیگزینند تا به هدف اصلی کارآفرینی که رسیدن به حداکثر اثر بخشی است دست یابند. بنظر میرسد در کنار شش سبک گذشته باید سبک جدید هفتم به نام سبک کارآفرینی گنجانده شود