مقاله سبک های یادگیری و روش آموزش ترجیحی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: سبک های یادگیری و روش آموزش ترجیحی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله یادگیری
مقاله روش آموزش
مقاله آموزش موثر
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاسینی اردکانی سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: بنایی بروجنی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زینت مطلق فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: فاریابی ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: شناخت سبک های یادگیری در یادگیری بهینه، افزایش بازدهی آموزش، جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری حائز اهمیت است. این تحقیق با هدف بررسی سبک های یادگیری و روش آموزش ترجیحی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۱ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۳۵۴ نفر از دانشجویان به روش تصادفی – طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه استاندارد Joy Reid و پرسشنامه روش آموزش ترجیحی و بخش سوالات جمعیت شناختی و زمینه ای بود. داده های با کمک آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سن و معدل شرکت کنندگان به ترتیب برابر با ۲۱٫۸۴±۳٫۳۲ و ۱۶٫۶۹±۱٫۷۷ بود. از روش های آموزش ترجیحی در قسمت دروس نظری، روش سخنرانی و در قسمت دروس عملی، روش آموزش تیمی بیشترین امتیاز را کسب کرد. میان سبک یادگیری شنیداری و دیگر سبک های یادگیری همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت. علاوه بر این دانشجویان دانشکده های پزشکی و داروسازی در سبک های یادگیری شنیداری (P=0.014) و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در سبک یادگیری حرکتی (P=0.001) و گروهی (P=0.022) بالاترین نمره را کسب کردند.
نتیجه گیری: با توجه به تعیین سبک یادگیری و روش آموزش ترجیحی غالب در هر یک از دانشکده ها و لزوم اهمیت شناخت آن ها از طرف اساتید در جهت برنامه ریزی تدریس با هدف بالا بردن میزان یادگیری فراگیران، برگزاری نشست های هم اندیشی و استفاده از نتایج مطالعه حاضر در گروه های آموزشی دانشگاه مورد تاکید قرار می گیرد.