مقاله سبک های فرزندپروری ادراک شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: سبک های فرزندپروری ادراک شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های فرزندپروری ادراک شده
مقاله ترس از ارزشیابی منفی
مقاله نوجوانان تیزهوش و عادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدامن شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی نصیری فرشته سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ابعاد سبک های فرزندپروری و ترس از ارزشیابی منفی و شناخت تفاوت این رابطه بین دختران نوجوان تیزهوش و عادی بود. بدین منظور بر اساس یک پژوهش زمینه یابی، نمونه ای متشکل از ۱۳۷ دختر دبیرستانی (۳۴ نفر تیزهوش؛ ۱۰۳ نفر عادی) توسط نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزشیابی منفی (FNES-B؛ لیری،۱۹۸۳) و پرسشنامه ادراک از شیوه های فرزندپروری (PSQ؛ شفر،۱۹۶۵) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط روش همبستگی و آزمون z مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند: ۱) بین مولفه مهار سبک های فرزندپروری و ترس از ارزشیابی منفی همبستگی مثبت وجود دارد، ۲) بین مولفه محبت با ترس از ارزشیابی منفی همبستگی معنادار وجود ندارد، ۳) درگروه نوجوانان عادی، بعد مهار با ترس از ارزشیابی منفی رابطه معناداری نداشت، در حالی که این رابطه در گروه دانش آموزان تیزهوش مثبت و معنادار بود، ۴) محاسبه آزمون z تفاوتی را در این همبستگی بین دو گروه نشان نداد. در مجموع، یافته های پژوهش نشان دادند هر چه اعمال مهار بر فرزندان بیشتر باشد حساسیت آنها نسبت به ارزشیابی های منفی دیگران افزایش می یابد و این اثر در مورد فرزندان تیزهوش بارزتر است.