سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریا سعادت جو – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری معماری
محسن وفامهر – استاددانشگاه علم و صنعت

چکیده:

ایران به دلیل قرارگیری برروی کمربند لرزه خیز آلپا همه ساله شاهد زمین لرزه هاییست که مناطق مختلف ان را با خسارات جانی و مالی متعددی روبرو می کند صنعت ساخت و ساز درسطح دنیا با بهره گیری از روشهای علمی و فناوریهای جدید و به کارگیری مصالح سبک پیشرفت قابل توجهی درزمینه ارتقا ایمنی و بهینهس ازی لرزه ای بناها داشته است این درحالی است که درکشور ما روشهای منسوخ و قدیمی ساختمان سازی هنوز کاربرد دارد و استقبال چندانی از سوی مردم و سازندگان بناها برای بهره گیری از فناوریهای نوین ساختمانی صورت نمیگیرد عدم شناخت و آگاهی سازندگان و معماران از این روشها گاها منجر به انتخاب نادرست مصالح یا تکنیکی می گرددکه هیچ سنخیت و هماهنگی یا ویژگیهای فرهنگی اقلیمی و اقتصادی جامعه ندارد این مقاله به بررسی ضرورت فرهنگ سازی برای بهره گیری از روشها و مصالح نوین ساختمان سازی پرداخته و درادامه راهبردهای دستیابی به روشهای ساخت بناهای سبک و درعین حال ایمن دربرابر زلزله را ازمنظر مباحث تکنولوژی موردکنکاش قرار میدهد.