سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

علم طراحی بهینه یک فعالیت مهم و تعیین کننده در طراحی ساختاری است. طراحان زمانی قادر خواهند بود طرح های بهتری تولید کنند که بتوانند با روش های بهین هسازی در صرف زمان و هزینه طراحی صرفه جویی نمایند. در این مطالعه بهینه یابی طراحی سازهای تحت بارهای ثقلی و جانبی باهدف بهینهسازی مصرف مصالح در اسکلت سازه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پرکاربرد بودن سیستمهای مهاربندی شده، در سازههایفولادی این سیستم به عنوان نمونه عملی مدنظر قرار گرفته است. قیودی که برای طراحی و بهینه سازی این سازه استفاده شده از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ۲۸۰۰ استخراج شده است. برای بهینه سازی قاب موردنظر از الگوریتم جامعه پرندگانPSO) استفاده شده است. نرم افزارAnsysبرای تحلیل سازه مورد نظر و همچنین نرم افزارMATLABبرای انجام فرایند بهینه سازی به کار گرفته شده است.