سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرزو محمدی – دانشجوی کاشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران
صادق صالحی –
غلامرضا خوشفر –

چکیده:

کشف انرژی برق یکی از پرافتخارترین د ست آوردهای بشری است و به همین دلیل جایگاهی به مراتب مهم تر از یک عامل روشنایی، در اقتصاد، صنعت، بخش های تجاری و خانگی داراست. امروزه اهمیت برق در ایران سبب شده است تا فصل ویژه ای از قانون هدفمند کردن یارانه ها به این حامل انرژی بپردازد. طبق برآورد منابع رسمی، بیشترین اتلاف انرژی در ایران در حوزه برق صورت می گیرد. این درحالی است که آمارها نشان می دهد که بالاترین صرفه جویی را کشورهای دیگر در زمینه استفاده از همین محصول اعمال می کنند. عوامل متعددی بر رفتار مصرف برق مردم تاثیر می گذارد. سبک زندگی یکی از عوامل مهم جامعه شناختی است که می تواند رفتار مصرف برق خانگی را تبیین نماید. هدف اصلی از انجام این تحقیق تبیین نحوه اثرگذاری سبک زندگی بر مصرف انرژی در بخش خانگی است. روش تحقیق حاضر پیمایش می باشد . نمونه آماری شامل ۳۸۲ نفر از شهروندان شهر گرگان است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحلهای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد سن افراد، زیربنای ساختمان، تعداد لوازم برقی موجود در منزل، نحوه معماری منزل بر میزان مصرف برق تأثیرگذار است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که سبک زندگی افراد بر مصرف انرژی توسط آنها در بخش خانگی تأثیرگذار است.