مقاله سبک آذربایجانی و نمودهای فنی آن در شعر قرن ۶ (هـ. ق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: سبک آذربایجانی و نمودهای فنی آن در شعر قرن ۶ (هـ. ق)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک آذربایجانی
مقاله شعر زاهدانه
مقاله مضمون گرایی
مقاله شعر فنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاکمی والا اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل لو حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین مباحث سبک شناختی که در سال های اخیر میان علمای فن سبک شناسی مطرح شده است، بحث پیرامون سبک ادبی مستقلی است که در محدوده جغرافیایی آذربایجان و از اواخر قرن پنجم هجری تا اوایل قرن هفتم، رواج داشته است. هر چند در مباحث سبک شناسی، سبک شعر آذربایجان و مختصات آن در محدوده شعری سبک عراقی مورد بحث قرار می گیرد اما از نظر برخی محققان، بسیاری از عناصر شعری مربوط به سبک عراقی، ابتدا توسط شعرای مطرح آذربایجان چون: ابوالعلای گنجوی، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی شروانی، نظامی گنجوی و سایر شعرای آن دیار وارد مضامین شعری گردید و شعرای خراسان و عراق نیز با پروراندن آن مضامین در طول قرن های هفتم و هشتم هجری، این سبک را به نقطه اوج رسانیدند که در نهایت، این سبک شعری به «سبک عراقی» معروف شد.
این مقاله بر آن است تا با بررسی ویژگی های شعری این سبک با توجه به اوضاع ادبی حاکم بر آذربایجان، سبک مذکور را به اجمال مورد بررسی قرار دهد.