سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
سیما عمادی – استادیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

این نوشتار به بررسی سبکهای معماری نرم افزار به طور عام و ویژگیهای کیفی درسبکهای چندریختی بطور خاص اختصاص دارد برای این منظور ابتدا به معرفی برخی از ویژگیهای کیفی درمعماری نرم افزار توضیح داده می شود و اهمیت آنها دراین زمینه مورد بررسی قرارمیگیرند سبکهای معماری به عنوان موضوع اصلی این نوشتار درادامه توضیح داده می شوند و از آنجا که ویژگیهای کیفی درسبکهای معماری به عنوا ن ابزارهای سنجش مورد استفاده قرار میگیرند به توضیح بررسی و مقایسه آنها در سبکهای مختلف پرداخته خواهد شد.