سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان گلچین – مربی- کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران-
سیدامیرحسین میرحسینی – دانشجوی رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه فضای سبز شهری علاوه بر اینکه یکی از مهمترین مولفه های تشکیل دهنده شکل یک شهر محسوب می شود، نقش بسیار مهمی در بهسازی شرایط زیستی و کنترل شرایط اقلیمی شهر دارد. سبز بام یکی ازرویکردهای نوین معماری و شهر سازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه ی پایدار شهری می توان بهره برد. این فضاها سببایجاد زیبایی در سطح شهر، کاهش آلودگی هوا و ایجاد میکروکلیما می شوند. در این مقاله سعی بر آن شده است که با استفاده از روش بررسی اسناد، مقالات و منابع کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گیرند تا از طریق یافته های استخراج شده بتوان یکسری راهکارها و استراتژیها در جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش که همان کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها است، دست یافت