مقاله سبد پروژه های استراتژیک کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: سبد پروژه های استراتژیک کسب و کار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش ارزیابی متوازن
مقاله گسترش عملکرد کیفیت
مقاله سبد پروژه های استراتژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدودیت منابع و حضور رقبای چابک و هوشمند در محیط کسب و کار، تدوین و اولویت بندی سبد متوازنی از ابتکارات و پروژه های استراتژیک کسب و کار حیاتی می نماید.
هدف این مقاله بهره گیری از ابزار های مدیریتی توانمند، ابتکارات و برنامه های راهبردی کسب و کار است. بر این اساس روش ارزیابی متوازن(BSC)  و گسترش عملکرد کیفیت (QFD) که ترکیبی از ابزارهای استراتژیک مدیریت کسب و کار بر پایه تحلیل شبکه ای فازی(FANP)  انتخاب شده است. همچنین، در این بررسی نشان داده می شود که چگونه یک شرکت می تواند از روش سه مرحله ای گسترش عملکرد کیفیت مبتنی بر روش ارزیابی متوازن (طرح ریزی راهبرد، مدیریت راهبرد، مدیریت اقدامات) و با رویکرد تجزیه و تحلیل شبکه ای فازی، به سبد با کیفیتی از ابتکارات استراتژیک کسب و کار دست یابد. نتایج بیانگر این مهم است که متدولوژی تبیین شده در مقاله حاضر، سبد معنی دارتری از پروژه های سازمانی را تدوین و تعیین اولویت می نماید. در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در یکی از شرکت های فعال در صنعت روغن، مفاهیم ذکر شده به طور عمیق تری مورد توجه قرار می گیرد.