سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارش نوایی فرد – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
سیدمسعود مقدسی تفرشی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

چکیده:

در این مقاله هدف ، پیدا کردن یک سایز بهینه در میان یک مجموعه از مؤلفه های سیستم است که نیازهای قابلیت اطمینان سیستم قدرت مطلوب ، را برآورده سازد و کمترین مقدار هزینه را در بر داشته باشد. همچنین عدم قطعیت در انرژی باد در مقدار توان خروجی توربینهای بادی لحاظ میگردد. میکروشبکه پیشنهادی شامل یکسیستم ترکیبی فتوولتاییک/ بادی/ همراه با سیستم ذخیره ساز شامل الکترولایز ، تانک هیدروژن و پیل سوختی است. در این مقاله ازالگوریتم اجتماع ذرات جهت سایزبندی بهینه در محیط نرم افزارMATLABاستفاده شده است. یک مطالعه ی موردی با استفاده از روش ارائه شده، انجام گردیده و بهترین ترکیب ممکن از منابع انرژی پراکنده برای تأمین تقاضای انرژی سیستم میکروشبکه، پیدا شده است