سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنا یارمحمدی سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشکده فنی د
حسام الدین نبی زاده رفسنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشکده فنی د

چکیده:

خطر ریزش جبهه کار تونل یکیاز محتمل ترین حوادث ممکن برای تونل سازی در مناطق شهری است. از اینرو تعیین پایداری فشار نگهداری جبهه کار تونل، در این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله پس از معرفی سانتریفیوژ ژنوتکنیکی به عنوان یکی از روش های مدلسازی فیزیکی ت ونل، توانایی این روش در شبیه سازی رفتار جبهه کار تونل در تونلسازی به روش سپری و NATM مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بدلیل تطابق نتایج حاصل از این روش با سایر روش های مرسوم و همچنین توانایی بالای این روش در شبیه سازی واقعی شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف تأثیر گذار، این شیوه به عنوان روش مناسب جهت تعیین پایداری و فشار جبهه کار تونل تشخیص داده شد.