سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فرهاد دبیری – استادیار دانشکده حقوق محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
سید علی جوزی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ایرج محمد فام – استادیار دانشکده بهداشت_دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه کاظمی مقدم – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست_حقوق محیط زیست_واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کاهش حوادث وخطاهای انسانی و همچنین افزایش ایمنی و کنترل حوادث در هر حوزه توسعه ای از جمله پروژه های نفتی ، بالاترین اولویت را دارد.تعاریف جدید ازخطاها ناظر به تمام مراحل یک سیستم یا سازمان می باشد،در واقع در یک سازمان از تصمیم کوچک تا انجام یک فعالیت پیچیده و تا مراحل نظارت، احتمال خطا وجود دارد.همچنین ساختار سیستم ها نیز از نظر میزان تحمل در مقابل خطاهای انسانی بررسی می شوند و خطای انسانی می تواند در هر مرحله از یک کار یا استراتژی که فرد درگیر آن است، اتفاق بیفتد. صنایع نفت و گاز و فرآیندهای شیمیایی عموماً روش کار خاص خود و شیوه عملیاتی مشخصی دارند که تا حد زیادی ناظر بر استانداردهای بین المللی و تاکید بر اجرای صحیح مقررات و اخذگواهی های مربوطه می باشد.اطلاعات آماری حاکی از آن است که ۷۰ % از گزارشات حوادث در صنایع نفت و گاز جهان مربوط به خطاهای انسانی می باشد و خطاهای انسانی علت بیش از ۹۰ % ازخسارات مالی در صنایع نفت و گاز می باشد.مطالعات انجام شده توسطHSE) نشان می دهد که یک سوم حوادث رخ داده در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاهها مربوط به فعالیت هایی است که در هنگام تعمیرات صورت می گیرد و از آنجایی که جهت انجام هرگونه عملیات تعمیر و نگهداری نیاز به صدور پروانه کار می باشد، یکی از مهمترین علل وقوع این حوادث بروز خطاهای انسانی در مراحل مختلف ناشی از صدور پروانه کار است. از این رو پیش بینی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در مراحل مختلف صدور پروانه کار جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار ناشی از آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. برخی از مهمترین راهکارهای کنترلی پیشنهاد شده برای کاهش خطاهای انسانی عبارتند از ، تغییر در ساختار فرم پروانه کار، برچسب گذاری واضح دستگاهها،اصلاح شرایط ناایمن، پایش مشهود رفتار کارگران، بازنگری و تدوین دستورالعمل های انجام صحیح کار، آموزش مستمر کارگران،نظارت، اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی موجود توسط کارفرما و گارگران(مانند ماده ۸۵ ، ۸۷ ، ۹۱قانون کار و همچنین آئین نامه حفاظت و بهداشت کار