سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید ابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف،ایران
البرز افلاطونیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف،ایران

چکیده:

پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل پیچیدگی زیاد درموارد متعددی به شکست می انجامند یا اینکه از زمان یا هزینه ی پیش بینی شده فراتر می روند یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن جلوی شکست این پروژه ها را گرفت ارزیابی وضعیت فعلی پروژه و بدست آوردن برآوردی از آینده پروژه است دراین مقاله قابلیت های سامانه طراحی و ساخته شده ساتاب سامانه ی ارزیاب تحقق اهداف برنامه ای شرایط پایان دهی که با استفاده از مدلهای تحلیل وضعیت به برآورد شرایط آتی یک پروژه در دست اجرا م یپردازد توصیف شده است این سامانه وضعیت فعلی با آنچه که در ابتدای پروژه پیش بینی شده بود مقایسه شده و موارد عقب ماندگی از هزینه و زمان کارایی زمان بندیو کارایی هزینه بودجه ی تخمینی برای اتمام پروژه میزانکارایی مالی پروژه و روند سودآوری آن را مشخص می کند همچنین با استفادها ز نظرات خبرگان دررابطه با معیارهای موفقیت و شکستی که در پروژه وجود دارد احتمالی برای موفقیت و شکست پروژه تعیین می کند ودرنهایت به شناسایی خطرهای پروژه و ارایه راهکارهای بهبود طلب برای پروژه می پردازد همچنین ارزیابی های پروژه در بازه های مختلف زمانی را با هم مقایسه می کند و بدین وسیله روند پایان دهی پروژه را نشان میدهد و در خاتمه یکگزارش تحلیلی نهایی رایانه ای شامل یکتصمیم توصیه ای درمورد توقف یا ادامه پروژه تا اتمام را تولید می کند.