سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس باقری – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کارشناس پژوهشکده فناوری اطلاعا

چکیده:

پیشرفتهای فناوری در وسایل و ارتباطات زمینه ایجاد سامانه های هشدار اولیه و واکنش سریع را فراهم نموده اند در زلزله های بزرگ این سامانه ها می توانند چند تا چندین ثانیه قبل از رسیدن تکانهای شدید زمین به مناطق مورد نظر هشدار داده و قادرند گزارشاتی سریع در مورد میزان خرابی هایی که در واکنش اضطراری مورد نیاز است تهیه نمایند یک سامانه هشدار زمین لرزه و واکنش سریع می تواند اطلاعات ضروری ومورد نیاز برای کاهش تلفات عملیات جستجو و نجات و تخریب دارایی های جامعه را تامین کرده و امدادگران را به طور مستقیم به نقطه مورد نظر هدایت کند. دراین مقاله ضمن بررسی مدلهای هشدار و واکنش سریع به زلزله در دیگر کشورها وضعیت سازمانهای مسئول دراین رابطه در کشور بررسی و با دیگر مدلهای رایج درکشورهای پیشرو مقایسه شده و برای رسیدن به نقطه مطلوب پیشنهاداتی در قالب متامدلهایی ارائه می شود.