سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ثنائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی
محمدمهدی ذوالفقارزاده – استادیار دانشگاه تهران
مهدی برمکی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تحولات امروزی درتراکم جمعیتی مناطق شهری و رشدجمعیت ضرورت اتخاذ نگرشی جامع درمدیریت بحران شهری را ضروری ساخته است این ضرورت درشهرهای ایران بطور عام به دلیل عوامل متعدد از جمله بافت های فرسوده شهری فقدان مدیریت یکپارچه فرایندهای شهری اطلاعات پراکنده درتاسیسات شهری و درشهر تهران به طورخاص به دلیل تمرکز بالای نهادهای تصمیم گیری و نهادهای سیاسی درکنار عوامل پیش گفته اهمیتی دو چندان یافته است دانش مدیریت بحران دانشی میان رشته ای برای پاسخگویی به این نیازهای مهم است که درآن بهره گیری از ابزارها و فناوری های نوین اطلاعاتی نقش حیاتی درتحقق ماموریت های مدیریت بحران شهری ایفا می نماید. راهکار مدیریت جغرافیایی مستندات GDMS راهکاری اثربخش و مبتنی برفناوریهای نوین بویژه سامانه های جغرافیا محور است. دراین نوشتار ضمن ارایه راهکارپیشنهادی و بومی تلاش شده است که قابلیت ها و کاربرد های آن درمدیریتبحرانشهری درقالب تجربه بکارگیری آن درمدیریت بحرا ن شهر تهران به جامعه علمی و مدیریتی کشور ارایه گردد.