سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فینی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمهدی محمودی فرد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سامانه فرماندهی حادثه در زمان وقوع بحران به منظور بکارگیری کلیه امکانات در راستای کاهش صدمات مالی و جانی ناشی از بحران ها و حفظ توسعه پایدار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.دستیابی به یک سیستم کارا با عملکرد مطلوب که با احتساب زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان قابل قبولی را در شرایط بحران فراهم سازد، نیازمند داشتن سامانه مذکور می باشد . این سامانه با برخورداری از یک سیستم هماهنگ، قابل اطمینان، انعطاف پذیر، منظم و با قابلیت های اجرایی و سرعت عمل بالا، بستری مناسب جهت ایجاد رویکرد سازمان یافته و همه جانبه به مسئله مدیریت بحران را فراهم می کند. مسلماً بکارگیری سامانه فرماندهی حادثه تأثیر فوق العاده ای در شبکه حمل و نقل و به تبع آن در کاهش صدمات مالی و جانی ناشی از بحرانه ا و حفظ توسعه پایدار دارد، بنابراین در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت عملکردی شبکه حمل ونقل در کشور در زمان وقوع بحران، سامانه مناسب فرماندهی حادثه در شبکه حمل ونقل به منظور ارتقاء عملکرد این شبکه ارائه می گردد