سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی دقیق سه مقوله به هم مرتبط هستند. در کشاورزی مکانیزه باید به فکر کاهش مصرف انرژی ویا افزایش بازده آن باشیم و این کار شدنی نیست مگر با کشاورزی دقیق. ضایعات فراوان ناشی از عملیات نادرست ،مصرف انرژی در کشور برای تولید محصول افزایش یافته که به غیر قابل رقابت بودن محصولات تولیدی کشور نسبت به قیمت های بین المللی انجامیده است. برای کاهش انرژی مصرفی باید روش های مکانیزاسیون را اصلاح نمود. باید راه کارهایی برای کاهش ضایعات اختیار یا ابداع کرد. باید نهاده ها را کاهش وستانده را افزایش داد. بنابراین باید اجزائ مصرف کننده انرژی راشناخته وتحلیل نمود تا بتوان راه های کاهش آن تنگنا ها را شناخت. کشاورزی دقیق یک روش نوین با ابزار جدید گیرنده های ماهواره ای، نقشه کشی جغرافیایی زمین، دستگاه سنجش عمل کرد محصول، دستگاه سنجش افت محصول وماشین های خودکار اجرای عملیات می باشد.به منظور انجام پژوهش های فوق لازم است تا بتوان سوخت مصرفی موتور را هم زمان با تغییر برخی پارامترهای متغیر، اندازه گیری نمود. بدین منظور، در این تحقیق طراحی و ساخت سامانه ای برای نصب برروی یک تراکتور کشاورزی مد نظر قرار گرفت که با یک نوع خاص از بده سنج که در مسیر رفت جریان سوخت قرار می گیرند، می تواند میزان بده لحظه ای سوخت را در صدم ثانیه و میزان کل مصرف را در یک بازه زمانی مشخص ثبت کرده و نمایش دهد. با این وسیله بررسی ها، آزمایشات و پژوهش های مربوط به اندازه گیری ها در تراکتورهای کشاورزی از قبیل تاثیر شرایط و عوامل خارجی و داخلی موتور و ماشین بر میزان مصرف سوخت، به شکل دقیق تر و ساده تری امکان پذیر است