سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام کاظم زاده – کارشناس برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداریاصفهان
سیدامیر ساطع – مدیربرنامه ریزی و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

چکیده:

تولید پسماندها، همزاد دیرین بشر بوده و از روزگاران گذشته، انسان به تدریج با یکجا نشینی و تمرکز در مکان های مختلف برای دفع پسماندهای خود با معضلاتی روبرو بوده است. امروزه رشد و توسعه شهرها و روند فزاینده شهرنشینی و بدنبال آن ارتقای فرهنگ شهرنشینی، تغییر الگوی مصرف، تنوع در تولید و بسته بندی محصولات مختلف، افزایش پسماندهای شهری را از نظر حجم و وزن به دنبال داشته و نگهداری آنها را تا زمان بارگیری توسط ماشین های جمع آوری و حمل با مشکلاتی مواجه ساخته است که از آن جمله می توان به ایجاد مناظری نازیبا و ناهنجار از انبوه زباله، در فضاهای عمومی شهری اشاره نمود .از آنجاییکه ارتقاء‌ کیفی سیما و منظر شهری از یک طرف و حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی شهر و مدیریت صحیح و بهینه پسماند های شهری از طرف دیگر از اساسی ترین اقدامات شهری است که توسط شهرداریها و سازمان های وابسته انجام می پذیرد لذا مدیران شهری سعی در یافتن راه های جدیدی برای مدیریت پسماندها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها دارند که در این مسیر بکارگیری سامانه دفع پسماندها از راهکارهای منتخب می باشد. کارآیی این سامانه باید با توجه به اصول معماری ساختمان، بهداشت، اقتصاد و مهندسی محیط زیست منطبق بوده و هماهنگ با دیگر شرایط عمومی جامعه برنامه ریزی گردد.