سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فرشاد نیکوبخت –
داریوش مقدم –
مرتضی دده خانی –
مهران فنائی –

چکیده:

براساس کارآمدترین الگوهای فرایندها درسازمان های کسب و کار همواره پایش اطلاعات تولید به عنوان یکی از مهمترین شاخه های کاربردی و سامانه های مدیریتی شرکت ها مطرح می گردد امروزه با توجه به توسعه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری فرایند پایش اطلاعات را می توان به عنوان سامانه جمع آوری و پردازش داده تولید اطلاعات و ایجاد دانش جهت ارتقای سرعت دقت و اثربخشی فرایند تصمیمات مدیریتی معرفی نمود که این خود منجر به مزیت رقابتی خواهد شد سطوح مدیریتی که از خروجی های فرایند پایش اطلاعات بهره برداری می نمایند بسیار گسترده است بطوریکه دراین بین می توان به مدیران ارشد مدیران میانی و مدیران اجرایی اشاره نمود واحد پایش اطلاعات تولید و توقفات بهعنوان مرکز راهبری فرایندهای پایش اطلاعات تولید درکلیه سطوح شرکت سایپا و براساس رویکردهای نوین دراین حوزه از سال ۸۷ مبادرت به طرح ریزی و عملیاتی نمودن این مقوله مهم درقالب نرم افزار TPR نمود. Total Production ReportsTPR اولین نرم افزار درداخل شرکت سایپا می باشد که بصورت لحظه ای ONline به بررسی وضعیت تولید درقیاس با برنامه تولید می پردازد.