مقاله سامانه بینایی کامپیوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط نور طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال اول ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: سامانه بینایی کامپیوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط نور طبیعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بینایی کامپیوتر
مقاله فضای رنگی RGB, HSI و YCbCr
مقاله گوجه فرنگی گلخانه ای
مقاله نور طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی منور حسنی
جناب آقای / سرکار خانم: علی مردانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امید محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیش از دو دهه است که بخش کشاورزی استفاده از سامانه های خودکار را تجربه می کند. از موارد کاربرد این سامانه ها در کشاورزی می توان به برداشت میوه اشاره نمود. بینایی کامپیوتر یکی از پرکاربردترین فن آوری های مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی نوین است. در مقاله حاضر سیستمی خودکار مبتنی بر بینایی کامپیوتر جهت برداشت گوجه فرنگی گلخانه ای ارائه می شود. دوربین CCD به عنوان حس گر بینایی از فضای کاری عکس می گیرد و گوجه ها با رسیدگی بالای ۵۰ درصد توسط پردازش تصاویر شناسایی می شوند. در این پژوهش از سه فضای رنگی  RGB, HSIو YCbCr و سه الگوریتم آستانه یابی، انحنای سطح تصویر و رابطه قرمز/ سبز جهت تشخیص گوجه فرنگی های رسیده از زمینه و تحت شرایط نور طبیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد متوسط خطای الگوریتم های آستانه یابی، رابطه قرمز/ سبز و انحنای سطح تصویر به ترتیب ۱۱٫۸۲، ۱۰٫۰۳ و ۷٫۹۵ درصد در سه فضای رنگیHSI ،  RGBو YCbCr بود. فضای رنگی YCbCr و الگوریتم انحنای سطح تصویر در تمایز گوجه فرنگی رسیده از زمینه و در شرایط نور طبیعی، موفق تر عمل می کند.