سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید قصاب زاده سریزدی – آزمایشگاه فناوری پیشرفته در یادگیری الکترونیکی، دانشکده ی مهندسی کا
احمد کاردان – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در عصر فناوری اطلاعات ، نظام های آموزش و پروش در تمام سطوح علاقه ی قابل توجهی را به یادگیری خودگردان نشان داده اند. آموزش الکترونیکی یکی از رویکردهای نوین آموزشی در تمام سطوح آموزش و پرورش است که بر یادگیری انعطاف پذیر با محوریت یادگیرنده تاکید دارد. یادگیری خودگردان تا کنون در بسیاری از محیط های یادگیری مطرح شده است. در این مقاله یک معماری برای پیاده سازی سامانه های مبتنی بر یادگیری الکترونیکی خودگردان ارائه خواهد شد. این معماری با در نظر داشتن قابلیت خود نظارتی یادگیرنده بر فعالیت هایش، نتایج حاصل از فعالیت را مورد ارزیابی مستمر قرار داده و همچنین به ارائه ی پیغام های هشدار دهنده از اطراف سامانه اقدام می شود. به همین دلیل این سامانه تحت عنوان سامانه ی یادگیری الکترونیکی خودگردان نامیده می شود. از این معماری میتوان در ایجاد یک سامانه ی پشتیبانی یادگیری وب پایه برای حمایت از یادگیرندگان خودگردان استفاده نمود تا یاد گیرندگان بتوانند فرایند یادگیری خود را برنامه ریزی و تنظیم کنند. به منظور حل مسئله ی مذکور، ابتدا مطالعات لازم به عمل آمد و تصمیم گرفته شد ابتدا یادگیرندگان در سیستم مدل سازی شوند، سپس خوشه بندی شده و قوانین مناسب از هر خوشه از یادگیرندگان استخراج شود. در انتها بر اساس این قوانین به یادگیرندگان پیشنهاد محتوا داده خواهد شد. در حین مطالعه ی درس نیز توسط واحدهای تعبیه شده در سامانه ، قابیلت خودگردانی فرایند یادگیری در یادگیرندگان تقویت می شود. روش ارزیابی و استخراج نتایج و تحلیل انها نیز متناسب با این سامانه پیشنهاد شده است.