سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن مسعودی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه
محمد اسماعیل خراسانی فردوانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه

چکیده:

خودکار تراکتورها، نیازمند تعیین جهت حرکت و سرعت زاویه ای آنها می باشیم، که برای این کار می توان از حسگرهای مختلفی استفاده نمود. برای مشخص نمودن حرکات دورانی تراکتور در سطح زمین از سه محور و زاویه عمود بر هم استفاده می شود که عبارتند از : زاویه رول، زاویه پیچ و زاویه یاو. با توجه به ویژگی های خاص ژیروسکوپ ها ، می توان از این حسگر برای اندازه گیری سه زاویه فوق در تراکتورها نیز استفاده نمود. هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان دوران تراکتور در سه جهت با استفاده از یک دیتگاه ژیروسکوپ الکترونیکی بود. این سامانه قادر است تا زاویه دوران تراکتور را نسبت به یک دستگاه مختصات مرجع در سه جهت اندازه گیری نماید. اجزاء سامانه طراحی شده عبارتند از : یک دستگاه ژیروسکوپ الکترونیکی، برد میکروکنترلر، صفحه نمایشگر، سامانه هشدار دهنده و منبع تغذیه. سامانه طراحی شده پس از ساخت بر روی یک دستگاه تراکتور نصب خواهد شد و عملکرد آن در اندازه گیری زوایای سه گانه تراکتور در سه سطح اسفالت، خاکی و شخم خورده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در موارد زیر که نیازمند اندازه گیری زاویه تراکتور در یک یا چند جهت می باشیم، میتوان از این سامانه استفاده نمود: ۱- سامانه های هدایت خودکار تراکتور. ۲- سامانه های هشدار دهنده واژگونی تراکتور. ۳- سامانه خود ترازی تراکتور جهت حرکت در سطوح شیبدار. ۴- تعیین مرکز ثقل تراکتور.