سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حبیب رستمی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
حمیدرضا عطائیان – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مهدی شریف پور – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی بر مبنای بکارگیری فناوریDSRC به ایجاد یک بستر ارتباطی برای تبادل دادههای مورد نیاز به منظور بهبود مدیریت تردد خودروها و یکپارچهسازی سامانه های الکترونیکی داخل خودرو با سامانه هایITS برای نظارت و هدایت ترافیک شهری و جادهای میانجامد. حال حاضر طرحهای متعددی در این باره با استفاده از فناوری DSRC در کشورهای مختلف اجرا میشوند و رویکرد جهانی به سمت الزامی کردن استفاده از آن در ظرف چند سال آینده است. بر این مبنا و با اجرای کامل این طرحها، پیشبینی میشود که تحولات شگرفی را در فرهنگ رانندگی شهروندان شاهد باشیم وخودروها از یک وسیله نقلیه صرف به اجزایی برای ایجاد یک زیرساخت ارتباطی در سطح جادهها و معابر شهری تبدیل شوند. در ابن ارتباط، توجه به نتایج پروژه پایلوت سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی وملاحظه جالشهای اجرایی و مدیریت آن در کشور میتواند به تدوین نقشهراه بکارگیری و توسعه استفاده از این سامانه در جهت ایمنی سفرهای زمینی و کاهشخسارات ناشی از تصادفات خودرویی بیانجامد