مقاله سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی: چالش ها و الزامات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی: چالش ها و الزامات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
مقاله چالش ها
مقاله مسایل
مقاله الزامات
مقاله پیش نیاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: عطائیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مهر بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه ارتباطات خودرویی به عنوان نسل جدید سیستم های هوشمند حمل و نقل و نوک پیکان فناوری در این عرصه، در حال رشد سریع و اجرای پایلوت های متعدد و یا پیاده سازی کامل برخی از کاربردها در کشورهای مختلف است. با توجه به جدید بودن این فناوری و شرایط خاص هر کشور، شناسایی چالش های پیش رو و الزامات بکارگیری این فناوری قبل از اجرا و پیاده سازی طرح در سطح کلان، ضروری است. در این مطالعه بعد از معرفی نتایج تجارب جهانی، الزامات پیاده سازی این سامانه در ایران نیز شناسایی و به طور اجمالی بیان خواهد شد.
در این مقاله، بر پایه بررسی تجارب جهانی ۲۰ کشور و بیش از ۵۰ پروژه، چالش های متعدد و متنوع و الزامات و راهکارهای کلیدی برای رفع آنها در چهار حوزه کلان فنی، عملیاتی، مدیریتی و قانونی معرفی می گردد. در پایان، نتایج این مطالعه به شناخت ۲۴ الزام و پیش نیاز پیاده سازی سامانه جهت بکارگیری فناوری در ابعاد وسیع در ایران منجر شده است.