سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاووس علی نژادطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

امروزه توجه به نیازها و خواستههای گردشگران در مسافرت به یک مکان و همچنین توجه به دیدگاهها و نظرات آنها، دربرنامه ریزی و ساماندهی گردشگری در یک مکان و طراحی زیرساخت های مرتبط با گردشگری، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت گردشگران شهرستان فیروزآباد در بازدید از جاذبه های گردشگری این شهرستان بوده است.مقاله بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی و همچنین تکمیل پرسش نامه توسط گردشگران و تحلیل و استخراج نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS تهیه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مکان ها ی گردشگری شهرستان در بسیاری از موارد فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای جلب رضایت گردشگران بوده است که ضروری است که برای ساماندهی گردشگری در این شهرستان اقدامات لازم برای رفع کمبودها و نواقص وضع موجود در جهت بهینه سازی جریان گردشگری صورت گیرد.