سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید پور شهیدی – مهندسان مشاور کریت کارآ
کامران امامی – مهندسان مشاور کریت کارآ
محسن رضوی – شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

رودخانه آبشوران سرمایه طبیعی بسیار با ارزشی برای کرمانشاه است و اساساً شهر در حول و حوش آن تکوین یافته و زمانی از مناطق مصفای شهر محسوب می شده است. طرح سامان دهی رودخانه آبشوران با هدف هدایت و انتقال روان آب های حوضه های برون شهری و شهری رودخانه آبشوران و سر شاخه های آن با کف و دیواره های بتن مسلح و نیز اجرای خطوط انتقال فاضلاب در طرفین رودخانه مورد مطالعه قرار گرفت و بخش هایی از طرح سامان دهی و خطوط فاضلاب نیز اجرا شده است. براساس بررسی های صورت گرفته در مطالعه مهندسی ارزش و با توجه به تجارب مختلف داخلی و بین المللی و با دیدگاه مستقل، خلاقانه و با تکیه بر هم افزایی تیمی (سامان دهی و مدیریت طبیعت محور رودخانه) به عنوان مناسب ترین راه کار و سامان دهی رودخانه معرفی و توسط تیم مورد تأکید قرار گرفت. براساس تلفیق پیشنهادیه های ارائه شده با ذخیره کمتر از یک م م م از حجم سیلاب در بالادست، پیک سیلاب و به چشمگیری کاهش یافته و با کاهش ابعاد سازه های کنترل سیلاب با هزینه های اجرایی و دوره احداث کمتر می توان سامان دهی و مدیریت طبیعت محور رودخانه را محقق نمود.