سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پونه پورسیستانی – کارشناس ارشد معماری
پوپک پورسیستانی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

نما عنصری است که جزء جدایی ناپذیراز بدنه شهری محسوب می گردد.نماها تعریف کننده فضای خیابان ویا میدان هستندوهر روزه در محضر دیدگان هزاران بیننده قرار می گیرندوبه همین دلیل است که ازحساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردارهستند.از سوی دیگر یکی از مهم ترین مسائلی که نظر شهرسازان را به خود جلب کرده، فقدان هویت ونابسامانی واغتشاش بصری در سیمای شهر ایرانی است که بیشتر ناشی از تقلید کورکورانه از سبکهای معماری می باشد.در این خصوص عواملچندی در شکل دادن به سیمای شهر موثرندکه یکی از مهم ترین آنها نمای بیرونی بناهای شهری است. دراین مقاله ضمن بررسی فرآیند موثربرشکل گیری سیمای شهر ونماهای خیابانی به شناسایی مشکلات نماهای شهر کرمان پرداخته ودر نهایت به ارائه راهکارهای عملی برای طراحی نماهای منسجم شهری بر اساس فرهنگ وهویت ایرانی خواهیمپرداخت.