سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد گلبرگ – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه معماری و هنر، دانشگاه آزاد آسلامی واحد لاهیجان
محسن روشن – استادیار و دکترای معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حبیبه بذرافشان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
یاور باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری و هنر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

منظر نتیجه تعامل بین انسان و طبیعت است که طراحی درست عناصر آن همچون سبزراه ها ، محیط های پویا و الهام بخشی را ایجاد می نماید که قادرند به نیازهای متغیر جامعه به طریقی پایدار پاسخ دهند . نقش زیبایی شناسی و ترجیحات بصری مردم نسبت به مشاهدات منظر پیرامونی، شهری، طبیعی ، در ارتقاء کیفیت و تقویت رابطه دو سویه انسان- محیط موثر بوده حضور بیشتر انسان در فضای بیرونی و احساس تعلق به آن را به دنبال خواهد داشت.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مولفه های ریخت شناسی و بیولوژیکی سبزراه و همچنین جذابیت آن دارای پتانسیل بالایی جهت رسیدن به منظر پایدار شهری است و توانسته هویت مکانی خود را در تصویر ذهنی شهروندان ثبت نماید . این نوشتار از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مرور متون و منابع به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات در بستر مطالعات کتابخانه ای،همچنین از اسناد تصویری و مشاهده در بستر مطالعات میدانی سود جسته است.