سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مصطفی امیرفخریان – عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری جهاد دانشگاهی واحد مشهد

چکیده:

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی، ساماندهی فضای شهری است. ساماندهی فضای شهری در واقع بیانگر تصویر روشن و مناسب از منظر شهری است که در واقع مبین هویت، نقش و کارکرد آن شهر نیز می باشد. این مساله بویژه در شهرهای گردشگرپذیر، اهمیت بیشتری پیدا م یکند. چراکه هویت و حیات این شهرها در رابطه با کارکرد گردشگری آنها شکل می گیرد و لذا درصورتیکه فضای شهر از جنبه های گوناگون، تناسبی با کارکرد و هویت آن نداشته باشد، علاوه بر ارایه تصویر نادرست از آن در نظر گردشگران، همچنین کارایی نامناسب فضا، عدم رضایت گردشگران و همچنین ساکنین را نیز به همراه خواهد داشت. کلانشهر مشهد نمون های از این دست است. وجود مرقد مطهر حضرت رضا(ع)در این شهر، زمینه شکل گیری کارکرد غالب گردشگری مذهبی را در آن فراهم کرده است. با اینحال وضعیت سیمای این شهر بویژه در محورهای ورودی آن به گون های است که کمتر ارتباطی با این کارکرد و نقش پیدا م یکند. در این خصوص منطقه ۷ شهری آن، با توجه به ارتباط مناسب با حرم مطهر، مرکز شهر، پایانه مسافربری، فرودگاه، شریانهای ورودی و خروجی اصلی شهر و وجود پارک جنگلی طرق، بیش از سایر مناطق، مورد توجه زائران و گردشگران است. از سوی دیگر این منطقه، محل تمرکز مشاغل مزاحمی است که آلودگی محیط، شلوغی منطقه، و عدم دسترسی به خدمات مورد نیاز زائرین و گردشگران را به همراه داشته است. در این مطالعه ضمن تحلیل مکانی این فضاهای ناسازگار، ساماندهی این فضا براساس گزینه های طرح تفصیلی منطقه، و نیازهای فعلی و آینده آن بررسی شده است. نتیجه این مطالعه نشان داد با توجه به موقعیت منطقه و جایگاه آن در زمینه ورود و خروج زائران و گردشگران، توجه به نیازهای آنان مهمترین اولویت در ساماندهی این فضا به شمار می آید.