سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم حبیبی پور – اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
محبوبه سلطانی – عضو انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی دانشگاه یزد

چکیده:

مدیریت صحیح نخاله های ساختمانی نیازمند آگاهی از میزان تولید این نوع مواد، چگونگی جمع آوری، بازیافت و دفع بهینه آن ها می باشد. تحقیق حاضر وضعیت کنونی مدیریت دفع نخاله های ساختمانی شهر یزد را بررسی و پس از ارزیابی کمی نخاله های ساختمانی، با بهره گیری از پارامترهایی نظیر توپوگرافی، زمین و خاک، آب های سطحی و زیرزمینی، راه دسترسی و فاصله تا مراکز مسکونی، محدوده مناسب جهت دفع مناسب نخااله های ساختمانی شهر را مکان یابی نموده است. بررسی ها نشان داد که به ازاء هر متر مربع تخریب و ساخت به طور متوسط ۵/۲ تن و ۲/۲ کیلوگرم نخاله ساختمانی تولید می شود. به همین ترتیب ۶/۹۸ درصد زائدات تولیدی مرحله تخریب و ۲/۹۷ درصد زائدات تولیدی مرحله ساخت را نخاله های ساختمانی تشکیل می دهند. در مجموع حجم نخاله تولیدی شهر یزد در ۱۰ سال آینده ۷۹۴۰۲۴ متر مکعب برآورد شد. علی رغم وجود گزینه های متعدد، تنها یک مکان مناسب جهت دفن نخاله های ساختمانی شناسایی گردید. گودال مزبور در فاصله ۵/۶ کیلومتری شرق شهر یزد قرار دارد و با حجم تقریبی ۱۰۰۰٫۰۰۰ مترمکعب می تواند نیاز شهر یزد را برای ۱۰ سال آینده تأمین نماید. بدیهی است برای تأمین نیاز سال های بعدی شهر یزد بایستی اماکن جدیدی مکان یابی شوند.