سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گیتا برادران ابراهیمی – کارشناسی ارشد فیزیک دریا – سازمان بنادر و دریانوردی
آرام کهنه پوشی – کارشناسی ارشد فیزیک دریا – سازمان بنادر و دریانوردی
علی غفاری مقدم – کارشناسی منابع طبیعی – شرکت آب و محیط خاور

چکیده:

لایروبیهای نگهداری حوضچهها و کانالهای دسترسی، از جمله فعالیتهای ثابت دوران بهرهبرداری بنادر بوده و بالتبع هزینه آن نیز جزوهزینههای ثابت، در طول عمر مفید بنادر است. تحلیل و پردازش آمار لایروبیهای موجود، قدم اولیه جهت ارائه راه حل برای کاهش و یا بهینه-سازی عملیات لایروبی بنادر میباشد. اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، پروژه مطالعاتی را با عنوان بررسی وضعیتلایروبی در حوضچهها و کانالهای دسترسی بنادر کشور در حاشیه دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان تعریف نمود. اهداف مطالعات حول سه محور تهیه بانک اطلاعات لایروبی و هیدروگرافی بنادر کشور، کسب برآوردی از نرخ رسوبگذاری در حوضچهها و کانالهای دسترسی بر اساس آمار لایروبی و نهایتاً بهبود دستورالعمل انجام عملیات لایروبی برای هریک از بنادر تعریف گردید. مقاله حاضر به ارائه نتایج مطالعات فوق میپردازد.