مقاله ساماندهی بافت های مساله دار شهری با رویکرد توسعه محله ای با استفاده از مدل swot و ماتریس (SQPM) (نمونه: محله صابون پزخانه منطقه ۱۲ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: ساماندهی بافت های مساله دار شهری با رویکرد توسعه محله ای با استفاده از مدل swot و ماتریس (SQPM) (نمونه: محله صابون پزخانه منطقه ۱۲ شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساماندهی
مقاله توسعه محله ای
مقاله بافت مساله دار
مقاله محله صابونپزخانه
مقاله swot

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زنگانه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه محله ای در پهنه های شهری دارای بافت تاریخی و مساله دار محلات قدیمی، به عنوان چالشی چند بعدی در برابر توسعه شهری در اغلب کشورهای جهان مطرح شده است. این مساله به دلیل گستردگی بافت های تاریخی و فرسوده در بافت شهرهای ایران، از سوی سیاست گذاران و مدیران شهری و مجامع علمی و تخصصی در اولویت مطالعات و پژوهش های شهری قرار گرفته است. تجربه نشان داده است در مواردی که توسعه محله ای نیازمند تمامی اقدامات توسعه ای باشد چالش های گوناگون و پیچیده ای در عرصه اجتماعی و اقتصادی، مدیریتی و اجرایی مطرح می شود. این پژوهش محله صابونپزخانه از منطقه ۱۲ شهر تهران را در راستای شناخت موانع و چالش های توسعه محله ای محله های شهری مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری محله صابونپزخانه از طریق روش نمونه گیری تصادفی تعیین شده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از طرح فرادست و نیز طرح خاص این محله و منابع موجود و نیز پرسشگری از ساکنان محله کسب شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل swot، فرصت ها و تهدیدها (محیط بیرونی) و همچنین نقاط ضعف و قوت (محیط درونی) محله تعیین شده و در چارچوب دیدگاه ترکیبی تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در ابتدا باید زمینه های لازم برای توسعه درونی و چالش های موجود در محله مطرح شود سپس برای ساماندهی این محله از سه استراتژی زیر به عنوان راهبرد توسعه محله ای که در متن مقاله به آن اشاره شده است می توان بهره جست.