مقاله سالمندی و مشکلات سلامتی: یک مطالعه مقطعی در شهرستان شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۲۶ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: سالمندی و مشکلات سلامتی: یک مطالعه مقطعی در شهرستان شاهرود
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله مشکلات سلامتی
مقاله شاهرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان فریده
جناب آقای / سرکار خانم: راعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چمن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سالمندی در تمامی جوامع به عنوان یک مساله مهم مطرح می باشد. در کشور ما نیز با توجه به روند و هرم جمعیتی برنامه ریزی جهت هر گونه خدمات، نیازمند شناخت نیازهای واقعی سالمندان است. مطالعه با هدف تعیین فراوانی مشکلات سلامتی سالمندان شهرستان شاهرود در سال ۱۳۸۸ انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه مقطعی بر روی ۱۰۴۶ نفر از سالمندان ۶۹ – ۶۰ ساله شهری و روستایی شهرستان شاهرود انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ۳۳ سوالی بوده که از طریق مصاحبه، معاینه و توزین سالمندان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیلی آماری و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: ۶۱% سالمندان مورد مطالعه زن بودند.%۵۹٫۸  در مناطق شهری سکونت داشتند. ۶۰% بی سواد و ۱۳% از آنان تنها زندگی می کردند. %44.7 از سالمندان مشکلات خواب، ۲۳% مشکلات شنوایی، ۶۲% مشکلات بینایی، %۴۵٫۲ مشکلات پا، %۲۱٫۷ یبوست، %۴۵٫۳ اختلال حافظه، %۱۴٫۸ مشکلات دستگاه ادراری، %۹۰٫۸ مشکلات دهان و دندان و 43% استرس را گزارش کردند. بین جنس با دردهای مفصلی و اختلالات خواب، محل زندگی با اختلالات بینایی، تحصیلات با اختلالات بینایی و اختلالات خواب و مشکلات دهان و دندان ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: مشکلات دهان و دندان، بینایی، پا و حافظه از مهمترین مشکلات سالمندان شهرستان شاهرود می باشد.