سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدامین موعودی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

ریتم سیرکادین انسان بسیاری از پدیده هااز جمله خواب را کنترل می کند به نظر می رسد طولانی شدن روز و کشیدن ساعت به جلو در شش ماهه اول سال با بهم زدن این ریتم سبب اختلال درخواب و افزایش تصادفات جاده ای می تواند گردد این پژوهش با استفاده از آمار مقایسه ای متوفیات ناشی از تصادفات کشور طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ و دسته بندی آن به شش ماهه اول و دوم انجام گردید. یافته ها نشان میدهد که تعدادکشته شدگان دردو نیمه سال اختلاف معنی داری داشته P≤۰٫۰۰۵ و درنیمه اول سال تعداد متوفیات بطور قابل ملاحظه ای بیشتر بوده است میانگین ۲۸/۱۱% افزایش فوت درنیمه اول بنظر می رسد کشیدن ساعت به جلو و طولانی تر شدن روز درنیمه اول سال با اختلاط د ریستم سیرکادین از علل مهم افزایش تصادفات رانندگی می تواند باشد.