سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرید بن سعید – فوق لیسانس مهندسی نفت و کارشناس ارشد شرکت ملی گاز ایران
مریم صمدیار – لیسانس مهندسی برق والکترونیک و کارشناس آموزش شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

مکانیسم توسعه پاک (CDM) یک مکانیسم همکاری بین المللی است که تحت پیمان کیوتو بنا نهاده شده است و منابع بسیار مهمی را برای دستیابی به توسعه پایدار از طریق ترویج سرمایه گذاری در پروژه های سازگار با محیط زیست در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط کنواسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل ایران علیرغم برخورداری از پتانسیل های لازم با ثبت چهار پروژه در سازمان توسعه پاکبین المللتا کنون سهم بسیار ناچیزیاز این بازار بین المللی برده است ،این درحالی است که کشورهای چین، هند و برزیل به ترتیب با ۱۴۴۷، ۶۸۳ و ۱۹۳ پروژه ثبت شده بیشترین جذب سرمایه را به خود اختصاص داده اند (۲) . در این مقاله سعی شده است، با تجزیه و تحلیل تجربه های موفق کشورهای فوق در به ثبت رساندن پروژه های بین المللیو بررسی موارد ذیربط در کشور ،چالش ها و موانع موجود درراستای طراحی و اجرای پروژه های مرتبط بهاین مکانیسم در ایرانو عدمبهره برداری منافع زیست محیطی و مالیمناسب توسط ارگان های دولتی و خصوصی از این فرصت بین المللی،شناسایی و پس از تجزیه و تحلیل چالش ها و موانع ، راهکارهای عملیاتی جهت رفع آن هادر مدیریت انرژی کشور (وزارت نفت و نیرو ) ارائه گردد .